Kuntratt ta? Servizz g?all-Provvista ta? Servizzi ta? Trasport bl-Ajru tal-Passi??ieri u l-Bagalji bejn Malta u G?awdex

(RFP NO: MMA01/19)

Malta Air Travel Ltd (Malta Medair) qed tippjana li tintroduċi servizz regolari u skedat ta’ titjiriet bil-ħelikopter għall-passiġġieri bejn l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u l-Ħeliport ta’ Għawdex, u viċi-versa.

Il-ħelikopter mistenni jġorr mill-inqas 15-il passiġġier flimkien mal-bagalji tagħhom.

Il-fornitur tas-servizz mistenni jipprovdi servizzi regolari, adegwati u ta’ kwalità permezz tal-ħelikopter/s tiegħu, bejn iż-żewġ gżejjer.

Dawk interessati jistgħu jitolbu d-dokumentazzjoni tas-sejħa għal proposti billi jibagħtu email fuq: [email protected].

Il-proposti għandhom jaslu fit-18 ta’ Ġunju 2019, strettament bejn id-09:00 u s-14:00, permezz tal-email [email protected] jew bl-idejn fl-uffiċini tagħna: Malta Med Air Offices – Administration Block A – Aviation Park, Aviation Avenue Luqa 9023 bl-envelopp indirizzat:

“TALBA GĦAL PROPOSTI GĦALL-PROVVIŻJONI TA’ SERVIZZI TA’ TRASPORT BL-AJRU TAL-PASSIĠĠIERI U L-BAGALJI BEJN MALTA U GĦAWDEX”

Service contract for the Provision of Passenger and Baggage Air Transport Services Between Malta & Gozo

(RFP NO: MMA01/19)

Malta Air Travel Ltd (Malta Medair) is planning to introduce a regular scheduled helicopter passenger service between Malta International Airport and the Heliport in Gozo, and vice-versa.

The helicopter is expected to be able to carry a minimum of 15 passengers with accompanying luggage.

The service provider shall be required to provide regular, adequate and quality services through the operation of its own aircraft/s, between the two islands.

Interested parties may request the RFP documentation by submitting an E-mail to the following address: enquiries.gozoairlink@ maltamedair.com

Proposals must be received on the 18th June 2019, strictly between 09.00 hrs and 14.00 hrs, either through email at proposals. [email protected] or in person at our offices: Malta Med Air Offices – Administration Block A – Aviation Park, Aviation Avenue Luqa 9023 addressed as follows:

“REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE PROVISION OF PASSENGER AND BAGGAGE AIR TRANSPORT SERVICES BETWEEN MALTA AND GOZO”